Symbol Period After Opening PAO i co on oznacza

 

 

 

 

 

 

Symbol Period After Opening (termin przydatności do użycia po otwarciu) inaczej nazwany jest PAO to graficzny symbol ilustrujący okres przydatności do użycia kosmetyku po jego otwarciu bez ryzyka uszkodzenia zdrowia użytkownika.  Taki sposób oznakowania wymagany jest od lutego 2003 roku, kiedy to Parlament Europejski ustanowił dyrektywę dotyczącą oznakowania kosmetyków*.

Symbol ten przedstawia otwarty słoiczek wraz z zaznaczoną ilością miesięcy lub lat, jeśli są to miesiące cyfrę poprzedza litera M (latin mensis – miesiąc). Symbol ten powinien być widoczny zarówno na opakowaniu jak i na produkcie.

Zgodnie z dyrektywą UE symbol Period After Opening musi być zaznaczony na produkcie, którego termin ważności trwa 30 lub więcej miesięcy. Dla produktów o terminie ważności krótszym niż 30 miesięcy wymagana jest dokładna data, do której produkt może być sprzedawany i używany jeśli przechowywany był w odpowiednich warunkach.

Symbol jest zgodny z normą ISO 8601.

Oznakowanie to nie musi być wskazane do takich kosmetyków:

– długotrwałe produkty, które nie ulegają zniszczeniu (nie tracą swych właściwości),

– które nie otwierają się np. aerozole,

– które mają na celu jednorazowe użycie np. próbki.

 

*Dyrektywa Komisji Europejskiej 2003/80/EC z 5 września 2003 ustanawiająca symbol przydatności kosmetyków w Aneksie VIIIa do Dyrektywy Rady 76/768/EWG, Dziennik urzędowy 224 z dn. 6 września 2003, str. 27

Dodaj komentarz